ข้อกำหนดการสอบเข้า

ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะส่งคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS พร้อมกับคะแนน ACT หรือ SAT

TOEFL (iBT)
หรือ
IELTS
Overall 69
Writing 22
Overall 6.0
Writing 6.0
*** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
 www.ets.org   – Code C186
*** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนอิเล็กทรอนิกส์โดย
– ติดต่อ IDP หรือ British Council
ACT (Math Score)
หรือ
SAT (Math Score)
ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
*** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
 www.act.org  – Code 7958
*** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่  www.collegeboard.org – Code 7208

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครและข้อกำหนดต่าง ๆ กรุณาคลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

หน่วยรับสมัคร

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท์: (+66) 02-700-5000
ต่อ. 4344-7
แฟกซ์: (+66) 02-700-5013
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์
8:00 – 17:00 น.
E-mail: icdad@mahidol.ac.th