ทุนการศึกษา

  • รับประกันทุนการศึกษาสูงสุด 80,000 เหรียญสหรัฐสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในโปรแกรม 4 ปีที่ School of Medicine, SGU
  • ทุนการศึกษา 130,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการร่วม MUIC – SGU

* ทุนการศึกษาเหล่านี้ที่เสนอโดย SGU จะใช้ในระหว่างการศึกษาทางการแพทย์ 4 ปีเท่านั้น

หน่วยรับสมัคร

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท์: (+66) 02-700-5000
ต่อ. 4344-7
แฟกซ์: (+66) 02-700-5013
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์
8:00 – 17:00 น.
E-mail: icdad@mahidol.ac.th