คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์ช

การศึกษาด้านการแพทย์กับผลกระทบทั่วโลก

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์ชให้การรักษาแก่บุคคลทั่วโลกด้วยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นเวลา 40 ปี ก่อตั้งขึ้นในฐานะโรงเรียนแพทย์อิสระในปี พ.ศ. 2519 เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการศึกษาด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ ในฐานะโรงเรียนแพทย์ที่มีพันธกิจระดับโลก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์ชรมีนักศึกษาและคณาจารย์จากกว่า 140 ประเทศที่ต้องการรวมมุมมองความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ในอาชีพการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

นอกเหนือจากหลักสูตรแพทยศาสตร์มีระดับดับการศึกษาตั้งแต่ 4, 5, 6 และ 7 ปี คณะแพทยศาสตร์ยังมอบรางวัลระดับปริญญาโทด้านสาธารณสุข ระบาดวิทยา จุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์อื่น ๆ รวมถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ คณะแพทยศาสตร์มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางวิชาการระหว่างประเทศ

หน่วยรับสมัคร

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท์: (+66) 02-700-5000
ต่อ. 4344-7
แฟกซ์: (+66) 02-700-5013
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์
8:00 – 17:00 น.
E-mail: icdad@mahidol.ac.th