หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศเปิดสอนที่ MUIC (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาหลักสูตร Minor )
  • ภาษาจีน
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาไทย (หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น)

การเรียนรู้และการพูดภาษาต่างประเทศช่วยให้นักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพมากขึ้น เนื่องจากนายจ้างมองหาบัณฑิตที่มีทักษะที่สามารถปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่างวัฒนธรรมและสื่อสารกับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ   นอกจากนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ ทำให้นักศึกษามองโลกในมุมมองที่แตกต่างกันและชีวิตของเราจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้โปรแกรมภาษาต่างประเทศของ MUIC สร้างสถานการณ์ในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อความท้าทายทางวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน

ในการเรียนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน แต่ในกรณีที่นักศึกษามี ความรู้มาก่อนนั้น นักศึกษาจะต้องทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเรียนอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด

การสอบที่ได้รับการรับรองสำหรับ MUIC แต่ละภาษานั้นมีอะไรบ้าง

หลังจากสอบผ่าน Foreign Language Minor Program แล้ว นักศึกษา MUIC ควรสามารถผ่านระดับความสามารถดังต่อไปนี้ในการสอบภาษาที่ศูนย์สอบที่เกี่ยวข้อง / สถาบันที่เกี่ยวข้อง:

การทดสอบความรู้ภาษาสเปน ( DELE) ระดับ B1
การทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับ B1
การทดสอบความรู้ภาษาเยอรมัน ระดับ B1
การทดสอบความรู้ภาษาจีน ระดับ 4
การทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4

โครงสร้างของ Foreign Language Program

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / วิชาเลือกเสรี
ชั้นปีที่ 1
ICML 121
Elementary I
48
1
ICML 122
Elementary II
48
2
ICML 123
Elementary III
48
3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป / วิชาเลือกเสรี
ชั้นปีที่ 2
ICLx 211
Pre-Intermediate I
48
4
ICLx 212
Pre-Intermediate II
48
5
ICLx 213
Pre-Intermediate III
48
6
วิชารอง (Minor)
ชั้นปีที่ 3
ICLx 311
Intermediate I
48
7
ICLx 312
Intermediate II
48
8
ICLx 313
Intermediate III
48
9
ชั้นปีที่ 4
ICLx 320
Intermediate IV : Oral
48
10
ICLx 330
Intermediate IV : Writing
48
Language Diploma
11

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้อำนวยการโครงการภาษาต่างประเทศ Ms.Agnieszka Atthasit: agnieszka.att@mahidol.edu