ภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชา

เราเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM) ตั้งแต่ปี 2529 โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อผลิตผู้นำในอนาคตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายของเราคือการจัดให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์อย่างเพียงพอโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาการเน้นถึงความสำคัญของประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ทำไมเรียนสาขาการท่องเที่ยวและบริการ

  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมและงานอีเวนต์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอแม้จะมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ แนวโน้มที่แข็งแกร่งนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต
  • ภาคการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของ GDP และคาดว่าจะมีการเติบโตในระยะยาวในอีก 10 ปีข้างหน้า
  • ภาคที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมีความต้องการอย่างมากสำหรับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ การได้รับปริญญาในสาขานี้จะเตรียมความพร้อมให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้
  • ทักษะมากมายจากการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยว การต้อนรับและการจัดการกิจกรรม สามารถถ่ายโอนไปยังสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการ

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)

ห้อง 426 ชั้น 4
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000,
ต่อ 4419, 4418
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.