ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

  • วิทยาลัยนานาชาติมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย
  • วิทยาลัยฯ เป็นพันธมิตรกับสถาบันการโรงแรมและการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค (School of Hotel and Tourism Management, the Hong Kong Polytechnic University )ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาด้านการโรงแรม Hospitality Education ที่เปิดหลักสูตร 4 + 1 และหลักสูตรปริญญาคู่สำหรับบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติ
  • วิทยาลัยนานาชาติเป็นส่วนหนึ่งของ โปรแกรม APHMP (Asia-Pacific Hospitality Management Program) โปรแกรมไตรภาคีพิเศษนี้เป็นพันธมิตรกับ Chinese University of Hong Kong และ University of Queensland (Australia) ซึ่งเป็นสองสถาบันชั้นนำของการศึกษาด้านการโรงแรม นักศึกษาในโปรแกรมนี้จะใช้เวลาหนึ่งปีศึกษาในสามเมืองที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนามุมมองที่เป็นสากลมากขึ้น

มีเครือข่ายกับบริษัทและองค์กรที่มีชื่อเสียง

  • มีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการ และองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ Minor Hotel Group, Starwood, Marriot International, Accor Hotels, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, DASTA, Local Alike, Samut Sakhon City Development , สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก (PATA) เป็นต้น
  • ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 30 ปีของวิทยาลัยนานาชาติ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของเราปัจจุบันนี้ทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ให้โอกาสเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อและการพัฒนาอย่างมืออาชีพ

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)

ห้อง 426 ชั้น 4
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000,
ต่อ 4419, 4418
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.