สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ

  • โรงแรมศาลายาพาวิเลียน
  • ห้องปฏิบัติการทำอาหาร
  • ฐานข้อมูลงานวิจัย EBSCO (Hospitality and Tourism Complete)
  • แหล่งข้อมูลที่นำเสนอการวิจัยและข้อมูลที่ครอบคลุมในด้านการท่องเที่ยว

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)

ห้อง 426 ชั้น 4
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000,
ต่อ 4419, 4418
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.