เส้นทางสู่การแพทย์และทันตกรรม

เส้นทางสู่การแพทย์และทันตกรรม

ด้วยความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับผู้นำด้านการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของเราได้จัดเส้นทางการศึกษาต่อ ดังนี้

  • หลักสูตรปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  • เส้นทางสู่การแพทย์และทันตกรรม

เส้นทางการแพทย์ของ MUIC-SGU เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของ MUIC ได้ลงทะเบียนและเริ่มต้นการศึกษาก่อนการแพทย์ที่ MUIC นักศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมจะได้รับข้อเสนอเพื่อศึกษาและรับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (MD) ที่ St. George’s University มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ SGU Grenada Campus

The MUIC-MU Dental Double Degree Pathway เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในแต่ละปีนักศึกษาชั้นปีที่สี่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวิทยาลัยนานาชาติจะได้รับการเสนอให้เข้าเรียนชั้นปีที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์และสำเร็จการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ และเมื่อจบการศึกษาโครงการเส้นทางนี้แล้ว นักศึกษาจะได้รับสองปริญญาคือ วิทยาศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติ และปริญญาแพทย์ศัลยกรรมทันตกรรม (DDS) จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.