คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องเรียนสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก

เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับโลกอันซับซ้อนที่เราอาศัยอยู่ขณะนี้ และเตรียมนักศึกษาโดยการให้ความรู้และทักษะแก่พวกเขาในการเจริญเติบโตในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร International Relations and Global Affairs จะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถและทักษะในการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ รวมทั้งอุตสาหกรรมองค์กรเอกชน

อะไรคือความเป็นเอกลักษณ์ของการเรียนสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก

เราเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 ปีพร้อมการฝึกงานแบบมืออาชีพ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐบาลรวมถึงองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง

มีโอกาสในการทำงานอะไรบ้างสำหรับผู้สำเร็จสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก

บัณฑิตของเรามีอาชีพที่หลากหลาย ได้รับการว่าจ้างในองค์กรและสาขาต่อไปนี้

กระทรวงการต่างประเทศ, UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ, องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน, German Development Foundation มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแห่งเยอรมนี, United States Agencies for International Development (USAID), พรรคการเมืองไทย, ผู้ประกอบการ, สำนักข่าวรอยเตอร์, หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์, โรงแรมแมริออท, TED Talks, สายการบินบางกอกแอร์เวย์‎, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, เนชั่นทีวี และอื่นๆ

ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่

ไม่มี นักศึกษาเอกสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกไม่มีข้อกำหนดทางคณิตศาสตร์สำหรับการเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือในหลักสูตร

ฉันควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก่อนหรือไม่

ไม่ เราไม่คาดหวังให้นักศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก่อนหรือวิชาใด ๆ ในหลักสูตร เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่มีความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มีโอกาสสร้างรากฐานสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนาเป็นนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเมื่อสำเร็จการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 620,000 บาท

ภาษาที่ใช้ในการสอน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวที่ใช้ในการเรียนการสอน บัณฑิตของเราสำเร็จการศึกษาด้วยทักษะภาษาอังกฤษที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผู้ว่าจ้างให้ข้อเสนอแนะว่าบัณทิตผู้สำเร็จการศึกษาของเรามีความสามารถ มีแรงบันดาลใจและมีทักษะภาษาอังกฤษยอดเยี่ยม

นักศึกษาเอกสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกสามารถเรียนวิชาโทได้หรือไม่

ได้ นักศึกษาเอกสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกสามารถเลือกเรียนวิชาโทจิตวิทยา หรือเลือกเรียนวิชาโทอื่นๆ จากกลุ่มสาขาวิชาอื่นของวิทยาลัยนานาชาติได้

หอพักนักศึกษาเป็นอย่างไร

มีหอพักนักศึกษาที่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยและรอบๆวิทยาเขตศาลายา

เริ่มต้นเรียนเมื่อไร

MUIC ใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาค การเรียนการสอนดำเนินการที่วิทยาเขตศาลายา เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 3 ภาคการศึกษาต่อปี และมีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

สภาพแวดล้อมกลุ่มสาขาวิชานี้เป็นอย่างไร

เรามีคณาจารย์และนักศึกษาที่หลากหลาย ปัจจุบันนี้ ในช่วงเวลาหนึ่งปีเรามีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้ามา (inbound) มากกว่า 500 คนจากอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย เรามอบสภาพแวดล้อมนานาชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมแก่นักศึกษาของเรา

มีโอกาสเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่?

ใช่ เรามีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่งทั่วโลกเพื่อศึกษาต่อในโครงการแลกเปลี่ยน เราสนับสนุนให้นักศึกษาของเราใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้และมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจากทั่วโลก นักศึกษาสามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 1 เทอม จนถึง 1 ปีการศึกษา

หลักสูตร capstone คืออะไร

Capstone course เป็นวิชาสำหรับนักเรียนในช่วงเทอมสุดท้ายของการศึกษา นักศึกษาที่เรียนเอกสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างวิทยานิพนธ์ระยะยาวกับอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ การฝึกงานวิชาชีพที่กลุ่มสาขาวิชาจัดหาให้

เมื่อไหร่ที่ฉันจะสามารถสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก

รับสมัคร 3 ครั้งต่อปีตามนโยบายการรับสมัครของ MUIC

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

ชั้น1 อาคาร 2 วิทยาลัยนานาชาติ
โทร. +66 (0) 2700 5000 ต่อ.1713 และ 1317
วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.