การบริการให้คำปรึกษา

นักศึกษาที่กำลังมองหาบริการให้คำปรึกษาสามารถติดต่อที่ปรึกษาต่อไปนี้เพื่อขอคำปรึกษา

ผู้ให้คำปรึกษา ติดต่อ
ที่ปรึกษาด้านสังคมของวิทยาลัยนานาชาติ
ทีมที่ปรึกษา MUIC
สามารถทำการนัดหมายได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา email: rungtipa.sae@mahidol.ac.th
คลินิกวัยรุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล
คลินิกวัยรุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารปัญญาวัฒนา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Tel. 0-2441-0608 ext. 1208 or 094-954-1014
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อทำการนัดหมาย
***สถาบันกัลยาราชนครินทร์***
สถาบันกัลยาราชนครินทร์
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ทวีวัฒนา กรุงเทพ
นักศึกษาสามารถติดต่อสถาบันกัลยาราชนครินทร์ได้โดยตรง
โทร. 0-2441-6100 ต่อ 58204
***นักเรียนจะต้องชำระค่าบริการเอง***

งานกิจการนักศึกษา

ห้อง 1100, ชั้น1, อาคาร 1
โทร: +66 (0) 2700 5000 #1115, 1210
อีเมล์: praewthip.won@mahidol.ac.th,
rungtipa.sae@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 น. – 5:00 น.