รายชื่อหอพัก

รายชื่อหอพักเอกชนบริเวณศาลายา

ลำดับ ชื่อหอพัก เบอร์ติดต่อ อัตราค่าเช่า เว็บไซต์ หมายเหตุ
1
Bundit House, Salaya
+ 66 (0) 2444 6611
6,900 – 8,500
2
The September Salaya
+ 66 (0) 2889 3848
7,500 – 13,000
3
The Dearly Residence Salaya
+ 66 (0) 8 1915 9561
+ 66 (0) 9 4665 4645
4,000 – 6,000
4
Siriphat Apartment
+ 66 (0) 8 1116 0768
8,000 – 10,400
เฉพาะสตรี
5
M Residence Salaya
+ 66 (0) 2800 2230
6,000 – 8,000
6
Loft Salaya
+ 66 (0) 2800 2899
+ 66 (0) 8 2580 5005
6,500 – 13,000
7
The Latitude, Salaya
+ 66 (0) 2800 2772 – 4
+ 66 (0) 8 6890 2922
6,000 – 8,000
8
The Longitude, Salaya
+ 66 (0) 2800 2772 – 4
+ 66 (0) 8 6890 2922
6,000 – 8,000
9
Chatthanan Luxury Apartment
+ 66 (0) 8 1350 7399
6,000 – 8,000
10
Living G @ Salaya
+ 66 (0) 2800 3834
+ 66 (0) 8 0423 0359
6,500
เฉพาะสตรี
11
The Box Residence, Salaya
+ 66 (0) 8 5059 7979
5,800
12
Crystal Place, Salaya
+ 66 (0) 2800 2904 – 8
+ 66 (0) 8 3244 4258
 6,000 – 8,000

 

หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 1702, 1708, 1714, 1711
โทรสาร +66 (0) 441 0232
Group-mail: icia@mahidol.ac.th