จุดหมายปลายทางอันน่าสนใจ

อเมริกาเหนือ
มหาวิทยาลัยในอเมริกาและแคนาดาเปิดสอนหลักสูตรทางวิชาการที่หลากหลาย นักศึกษาต่างชาติสามารถเลือกหลักสูตรโดยพิจารณาจากพื้นฐานการศึกษาและความสนใจ นักศึกษาหลายคนสนใจศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษเนื่องจากชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ นักศึกษาบางคนจะเลือกโปรแกรมในแคนาดาเพราะนักศึกษาสามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม

ยุโรป
เหตุผลที่โดดเด่นที่สุดในการเลือกยุโรปเป็นจุดหมายการศึกษาคือการพัฒนาทักษะภาษาที่สาม มีการพูดภาษามากกว่า 25 ภาษาในยุโรปซึ่งบางภาษาเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดในโลก เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี และภาษาเยอรมัน นักศึกษาที่เรียนภาษาเหล่านี้จะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาของพวกเขาด้วยโปรแกรมการศึกษาและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

เอเซีย
ศตวรรษที่ 21 ได้รับการขนานนามว่าเป็น“ ศตวรรษแห่งเอเชีย” นักศึกษาที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของเราในเอเชียจะมีโอกาสไม่เพียงแต่จะพัฒนาทักษะในภาษาเช่นจีนและญี่ปุ่น แต่ยังได้สัมผัสกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน วิทยาลัยนานาชาติ เป็นสมาชิกชั้นนำของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN UNIVERSITY NETWORK) ซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่โอกาสทางการศึกษาในภูมิภาค ภายใต้การอุปถัมภ์ของ AUN นักศึกษาสามารถเลือกประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นปลายทางการศึกษาได้ การมุ่งเน้นในระดับภูมิภาคนี้จะเพิ่มความสำคัญด้วยการเปิดตัวอย่างรวดเร็วของอาเซียน 2015 ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและการรวมกลุ่มที่ไม่เคยมีมาก่อนในกลุ่มประเทศอาเซียน

โอเชียเนีย
นักศึกษาจำนวนมากเลือกเรียนที่โอเชียเนียเพราะคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสากล ข้อได้เปรียบของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในแปซิฟิกทำให้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับนักศึกษาชาวเอเชียมากขึ้น มหาวิทยาลัยในโอเชียเนียมีสาขาวิชาการทั้งหมดรวมทั้งสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว การสื่อสารผ่านสื่อ ธุรกิจ ชีววิทยา วิศวกรรม นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตอื่น ๆ นักศึกษาจะได้พบกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 1702, 1708, 1714, 1711
โทรสาร +66 (0) 441 0232
Group-mail: icia@mahidol.ac.th