นศ.ใหม่มหิดลอินเตอร์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาม.มหิดล

1000-Orientation3 copy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

นศ.ใหม่มหิดลอินเตอร์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาม.มหิดล

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565-2566 (1st Entry ) เข้าร่วม “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565”  ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปฐมโอวาทต้อนรับ ในโอกาสนี้ อาจารย์วิมลสิริ เหมทานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากคณะต่างๆ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล