ข่าวความสำเร็จและรางวัล

Category

มหิดลอินเตอร์ชนะเลิศรางวัล Sustainability Website ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริน วงศ์กำแหง รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อ...
นศ.มหิดลอินเตอร์รับรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นสอง

นศ.มหิดลอินเตอร์รับรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นสอง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา และนำชื่อเสียง...
วิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

วิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายกิตติรัตน์ ปรือทอง เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการสำนักงานสีเขียว (MUIC Energy Saving Committee) เข้ารับรางวัลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร...
อาจารย์มหิดลอินเตอร์เข้ารับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

อาจารย์มหิดลอินเตอร์เข้ารับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา รศ. ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 ในผลงานวิจัยเรื่อง“การใช้แบบจำลองคอมพิ...
นศ.มหิดลอินเตอร์คว้าที่1จาก Thailand MICE Youth challenge 2020

นศ.มหิดลอินเตอร์คว้าที่1จาก Thailand MICE Youth challenge 2020

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางสาวปริชญา เอมอำไพวงศ์  นางสาวรินรดา ชีพเชี่ยวชาญชัย  นางสาวขวัญชนก ธีระอรรถเวช นายบดินทร์ ชินสุขเสริม นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุร...
นักศึกษามหิดลอินเตอร์สุดยอดคว้ารางวัลชนะเลิศ Global HealthTech Hackathon Challenges 2019

นักศึกษามหิดลอินเตอร์สุดยอดคว้ารางวัลชนะเลิศ Global HealthTech Hackathon Challenges 2019

เมื่อวันที่ 20 – 22 กันยายน 2562 นางสาวญาณิศา สรวลเส นางสาวศุจิกา สิงห์ปา และนายTin Trough นักศึกษาสาขาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจากทีม Selfin ในผลงาน Marketplace for ADHD Children คว้า...
คณบดีมหิดลอินเตอร์รับรางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2561

คณบดีมหิดลอินเตอร์รับรางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดาโฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้ารับรางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ”ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วั...
นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลแข่งขันโต้วาที EU-TH Debate

นักศึกษามหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลแข่งขันโต้วาที EU-TH Debate

เมื่อวันที่ 9-13 สิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมโต้สาระวาที MUIC Debate Club วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที “14th EU in Thailand National Intervarsity Debate Championship...

The Chartered Financial Analyst (CFA) ให้การรับรองสาขาวิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองจากสถาบัน The Chartered Financial Analyst (CFA) ในการเข้าร่วมเป็นหลักสูตรพันธมิตร (CFA University Affiliation progr...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานทางการศึกษาระดับโลก AACSB

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองด้านความเป็นเลิศจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหาร...
1 2