มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 36 ปี

1000-MUIC Celebrates 36th Anniversary
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 36 ปี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และวันแห่งความสำเร็จณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยพิธีการในช่วงเช้า คณะผู้เข้าร่วมงานได้เข้าสักการะศาลพ่อขุนทุ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือ และร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคล ในช่วงบ่ายมีพิธีมอบรางวัล วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2565 (MUIC Faculty & Staff Appreciation Day 2022)แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน และอื่นๆ เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรต่อไป