มหิดลอินเตอร์ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

1000-Checkup3 copy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565-2566 (1st Entry) ประมาณ 250 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษา โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติ