เลือกเรียนเพิ่มความเชี่ยวชาญ: หลักสูตรวิชาโท MUIC สาขามนุษยศาสตร์และภาษา

1000-MUIC_minor_blog
บทความสาระความรู้

เลือกเรียนเพิ่มความเชี่ยวชาญ: หลักสูตรวิชาโท MUIC สาขามนุษยศาสตร์และภาษา

MUIC ชวนส่องวิชาโทในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษา ที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพื่อเสริมความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาเลือก จะมีวิชากลุ่มใดบ้างนั้น? มาดูกัน

ภาษาเยอรมัน / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาสเปน / ภาษาจีน

วัฒนธรรมเชิงวิพากษ์

 • สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในเอเชียร่วมสมัย
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • ผู้หญิงและการศึกษาตัวตนทางเพศ
 • ทฤษฎีวรรณกรรมและการวิจารณ์
 • การเล่าเรื่อง รัฐชาติและชาตินิยม
 • จริยศาสตร์และการเมือง
 • พฤติกรรม จริยธรรมและเทคโนโลยี
 • การพิจารณาและการตัดสินใจ
 • ปรัชญาเศรษฐศาสตร์
 • เหตุผลและความหลงใหลปรัชญาแห่งอารมณ์
 • Minds and Machines
 • Information, Knowledge, Representation
 • ปัญญาประดิษฐ์
 • ศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น
 • มนุษยศาสตร์ปัจจุบัน ระหว่างวิทยาศาสตร์และเรื่องเล่า

MUIC – Creating Global Citizens

#MUIC #MahidolInter #MahidolUniversity #วิทยาลัยนานาชาติ 

#มหาวิทยาลัยมหิดล #มหิดลอินเตอร์ #DEK67 #DEK66 #StudyinThailand #TCAS

Undergraduate Admissions Office:
Call (+66) 02-700-5000 ext. 4344-7
Mobile Call Center: (+66) 098-269-0302
E-mail: icdad@mahidol.ac.th
LINE ID: @muicfriend
Website: muic.mahidol.ac.th
Instagram: https://www.instagram.com/mahidol_inter/