วิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

013-Kasetsart-University-Officials-Visit-MUIC
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลดาวัลย์  พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การศึกษานานาชาติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นคณะฯได้เข้าชมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีอันทันสมัย ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล