มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมพาทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย

01-MUIC-Holds-Orientation-for-Exchange-and-Visiting-Students-
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมพาทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2567 หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวนกว่า 27 คน จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2023-2024 ณ ห้อง Spectrum Screening Space (A556) อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

จากนั้นคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางไปยัง ณ สัทธา อุทยานแห่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จ.ราชบุรี งานนี้นักศึกษาชาวต่างชาติล้วนได้สัมผัสความเป็นไทยและได้รับความสนุกสนานประทับใจกันถ้วนหน้า