ก้าวสู่ความคิดสร้างสรรค์ในวงการออกแบบนิเทศศิลป์: MUIC สอนและปฏิบัติจริง

ux-ui-desiner
บทความสาระความรู้

ก้าวสู่ความคิดสร้างสรรค์ในวงการออกแบบนิเทศศิลป์: MUIC สอนและปฏิบัติจริง

ใครที่ชื่นชอบสายออกแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานศิลป์ งานอิเวนท์ เว็บไซต์ รวมไปถึง แอปฯ ต่าง ๆ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สามารถเรียนรู้เพื่อต่อยอดไปสายงานเหล่านี้ได้โดยตรง

ซึ่ง MUIC เน้นการสอนแบบปฏิบัติจริง ฝึกฝนการใช้ความรู้เชิงทฤษฎี ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงานออกแบบที่ตอบโจทย์อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

For those who have a passion for various design disciplines, whether it’s art, event design, websites, or even different types of applications, studying Communication Design at MUIC allows you to directly learn and advance in these career paths.
MUIC emphasizes practical teaching, combining theoretical knowledge with creative thinking, to create efficient and effective design works that meet the demands of the real world.

MUIC – Creating Global Citizens

#MUIC #MahidolInter #MahidolUniversity #วิทยาลัยนานาชาติ 

#มหาวิทยาลัยมหิดล #มหิดลอินเตอร์ #DEK67 #DEK66 #StudyinThailand #TCAS

Undergraduate Admissions Office:
Call (+66) 02-700-5000 ext. 4344-7
Mobile Call Center: (+66) 098-269-0302
E-mail: icdad@mahidol.ac.th
LINE ID: @muicfriend
Website: muic.mahidol.ac.th
Instagram: https://www.instagram.com/mahidol_inter/