มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมพาทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย

06-Exchange-and-Visiting-Students-Attend-MUIC-Orientation
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมพาทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Asst.Prof. Dr.Alexander Chabot Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับพร้อมแนะแนวทางการเรียนการสอน และการอยู่อาศัยในประเทศไทยให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวนกว่า 120 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2019-2020 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2022-23

จากนั้นคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางไปยังวู้ดแลนด์เมืองไม้เพื่อทัศนศึกษาศิลปะและธรรมชาติของประเทศไทย งานนี้นักศึกษาชาวต่างชาติล้วนได้สัมผัสความเป็นไทยและได้รับความสนุกสนานประทับใจกันถ้วนหน้า