มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 38 ปี

01-MUIC-Celebrates-38th-Anniversary
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 38 ปี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารวิทยาลัยฯ อดีตคณบดี คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 38 การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และวันแห่งความสำเร็จณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยพิธีการในช่วงเช้า คณะผู้เข้าร่วมงานได้เข้าสักการะศาลพ่อขุนทุ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือ และร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคล ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเปิดตัว MUIC friends ประกอบด้วย 5 คาแรกเตอร์ที่สื่อความเป็น MUICพิธีมอบรางวัล วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2567 (MUIC Faculty & Staff Appreciation Day 2024)แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน และอื่นๆ เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรต่อไป