สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ (FAA)

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม (FAA)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ (FAA)

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

 • ห้องแสดง
 • สตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับถ่ายทำและจัดกิจกรรม
 • การตัดต่อ Labs สำหรับงานหลังการผลิต
 • กล้องบันทึกอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่จำเป็นสำหรับการผลิต
 • ห้องฉาย (กำลังปรับปรุง)
 • สตูดิโอขนาดเล็กสำหรับถ่ายทำและจัดกิจกรรม (กำลังปรับปรุง)
 • ห้องบันทึกเสียง (กำลังปรับปรุง)
 • ห้องตัดต่ออิสระ (กำลังปรับปรุง)
 • สตูดิโอสำหรับออกแบบสี่ห้อง
 • สตูดิโอวาดภาพสองห้อง
 • A 3-D Workshop
 • พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ