สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

  • ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล
  • สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือศาลายาในสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลอย่างเต็มรูปแบบ
  • อยู่ใกล้กับเขตนิเวศวิทยาเขตร้อน เหมาะสำหรับการศึกษาและวิจัยทางด้าน พื้นที่ชุ่มน้ำ แนวปะการัง ป่าชายเลน พื้นที่ลุ่ม และ ป่าดิบเขาระดับต่ำ (montane rainforest)
  • ห้องปฏิบัติการเคมี มาตรฐานรวมถึงอุปกรณ์วิเคราะห์ทางเคมีที่ล้ำสมัย
  • UV-Vis spectrophotometer
  • Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)
  • Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR)
  • High-performance Liquid Chromatography (HPLC)
  • Polarimeter