สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

  • ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล
  • สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือศาลายาในสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลอย่างเต็มรูปแบบ
  • อยู่ใกล้กับเขตนิเวศวิทยาเขตร้อน เหมาะสำหรับการศึกษาและวิจัยทางด้าน พื้นที่ชุ่มน้ำ แนวปะการัง ป่าชายเลน พื้นที่ลุ่ม และ ป่าดิบเขาระดับต่ำ (montane rainforest)
  • ห้องปฏิบัติการเคมี มาตรฐานรวมถึงอุปกรณ์วิเคราะห์ทางเคมีที่ล้ำสมัย
  • UV-Vis spectrophotometer
  • Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)
  • Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR)
  • High-performance Liquid Chromatography (HPLC)
  • Polarimeter

JOINT PATHWAY PROGRAM
MUIC-SGU Doctor of Medicine
Pathway to US Residency Training and Medical Careers

Click to see more

2+2
Dual-Degree

MUIC-Flinders University Dual Degree Program
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)
B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Nanotechnology)


Click to see more

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคาร 3
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 3516, 3517
โทรสาร : +66 (0) 2 441 9745
วันทำการ – วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.