เส้นทางสู่การแพทย์และทันตกรรม (Science)

2+2 Dual-Degree

สาขาวิชาเคมีจัดให้มีการเรียนแบบสองปริญญาในสี่ปี
(สองปีในไทยและสองปีในออสเตรเลีย)

B.Sc. (Chemistry) – B.Sc. (Forensic and Analytical Science)

Joint Pathway Program

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

เส้นทางสู่การแพทย์และทันตกรรม (Science)

เส้นทางสู่การแพทย์และทันตกรรม

ด้วยความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับผู้นำด้านการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของเราได้จัดเส้นทางการศึกษาต่อ ดังนี้
  • หลักสูตรปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  • เส้นทางสู่การแพทย์และทันตกรรม

เส้นทางการแพทย์ของ MUIC-SGU เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของ MUIC ได้ลงทะเบียนและเริ่มต้นการศึกษาก่อนการแพทย์ที่ MUIC นักศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมจะได้รับข้อเสนอเพื่อศึกษาและรับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (MD) ที่ St. George’s University มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ SGU Grenada Campus

The MUIC-MU Dental Double Degree Pathway เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในแต่ละปีนักศึกษาชั้นปีที่สี่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวิทยาลัยนานาชาติจะได้รับการเสนอให้เข้าเรียนชั้นปีที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์และสำเร็จการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ และเมื่อจบการศึกษาโครงการเส้นทางนี้แล้ว นักศึกษาจะได้รับสองปริญญาคือ วิทยาศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติ และปริญญาแพทย์ศัลยกรรมทันตกรรม (DDS) จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล